AJANS

Kurumsal İletişim ve Marka Danışmanlığı

Kurumların ürettikleri mal ve hizmetlerin yanında kendilerini de tanıtması ve müşterileri, iş ortakları ve çevresiyle iletişimisağlayarak, hedeflerine ulaşmasında stratejik bir iletişim dili olmalıdır. Biz buna “kurumsal iletişim” diyoruz. Bir ürün veya hizmeti “markalaştırmak” ise ona daha üstün bir anlam yükleyerek, bu yolla müşteriler ve diğer sosyalpaydaşlar nezdinde değerini artırmak anlamına gelir.

Markalaşma

Markalaşma sürecinde atılan adımların tutarlı ve stratejik olması gerektiği gibi; marka kalmak için de yapılan çalışmaları sürdürülebilir kılmak gerekir. Marka bilinirliğinin ve marka bağlılığının yaratılmasını, Kurumunuzun görünen yüzü olan kurumsal kimlik çalışmalarını tasarlayıp uygulanmasını, Kurumsal iletişiminizi ilgilendirebilecek tüm konularda çözüm ortağınız olarak çalışılmasını, Marka bilinirliğinin ve marka bağlılığının yaratılmasını, Şirketiniz, ürünleriniz ve hizmetlerinize ait mesajların hedeflediğiniz kitleye; tek elden, tutarlı ve etkin şekilde ulaşmasını, En önemlisi itibarınızı, farkındalığınızı ve satışlarınızı arttırıyoruz. Aynı zamanda hedef kitleniz ile kurumunuz arasındaki iletişimi, amaçlarınız doğrultusunda geliştirmek üzere danışmanlık ve uygulama hizmetlerini sizlere sunuyoruz.

Fotoğraf ve Tanıtım Filmi

Ürünlerin, çalışma ortamının, ekibin ve hizmetlerin cep telefonları ile amatörce fotoğraf çekilerek kullanılması çok yaygındır. Telefonlarımız veya standart fotoğraf makinalarımız fotoğrafı ne kadar güzel de çekse bir profesyonelin yerini tutamaz. Kaliteli işler ve fiyat, görsel ile desteklenmediği sürece eksikliği fark edilir. Ürün hakkında müşteri de olumlu bir izlenim bırakmanın yolu ürünün görselliğini profesyonelce ön plana çıkarmaktır. Kırmızı Küp olarak profesyonel fotoğraf ve video çekimleri ile de yanınızdayız.

Kurumsal Kimlik Rehberi

KKR, bir kurumun her türlü iletişim etkinliğinde kullanılır ve bu iletişimi eksiksiz olarak sağlayan kurallar bütünüdür. Bu sayede kurum kendini tanıtır ve doğru olarak ifade eder. Görsel açıdan kurulan iletişimin doğru olması, uluslararası anlam taşıması, kurumun kendini hem hızlı bir şekilde hem de gerçek anlamda tanıtmasına yardımcı olur. Çünkü bir kurumun benimsenmesi ve bir değişmezlik içinde algılanması sağlanır. Kurumun başarısında; kurum kimliğinin kolayca anlaşılıp tanınması da büyük rol oynar.

Bir kurumun, sahip olduğu değerleri olduğu gibi, bu değerlerin yarattığı bir de kimliği vardır. Bu kimliğin herkes üzerinde doğru etkiyi yaratması için KKR’deki kuralların değiştirilmeden uygulanması gerekir. Bütün bu kurallar kurumun değişmezlerinden biridir ve bir bütünlük içerisinde kurumun değerlerini yansıtır. Herkes tarafından tanınan yerleşmiş bir kurum kimliği, kurumun her zaman rahatlıkla algılanmasını ve sürekliliğini sağlar. Bu süreklilik de kuruma olan inancın ve güvenin giderek artmasını beraberinde getirir.